Ma 2017. május 23., kedd, Dezső napja van. Holnap Eszter és Eliza napja lesz.

2017. 3. szám XXII évfolyam

Utolsóból első

Hoellenfahrt 3Minden reményünk alapja a Názáreti Jézus halálból való föltámadása! Aki ezt nem hiszi, annak optimizmusa hamar elapad az élet fájdalmas próbatételei után. Ha Jézus föltámadásában kételkedünk, akkor a saját testünk feltámadásában sem fogunk hinni. Milyen bölcs az Úr Jézus pedagógiája, aki a hatalmasokat megalázza, de a kicsinyeket fölemeli (vö. Lk 1,52). Hol vannak a történelem Pilátusai és Heródesei?! Nem tudjuk... De azt igen, hogy az Úr megvetett és halálra üldözött hívei az Isten Országába jutottak, hiszen azt mondta nekik: „elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok" (Jn 14,3). Jézus Urunk nem a múltját nézi az embernek, hanem inkább azt, hogy most kiben bízik, kit szeret, s mik a szívbéli vágyai. Amennyiben megutálja eddigi hazug és önző életét, s az igaz, szeretetteljes életre vágyik, akkor Jézus felkínálja neki a megtisztulás és a megváltás ajándékát – sőt akár ha az utolsók közé tartozott is, mint a jobb lator, meghallja a boldogító hírt: „Még ma velem leszel a paradicsomban!" (Lk 23,43b)

Bővebben...

 

Imaoldal

ima,,Amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek (vagyis Krisztusnak) a képét is."
(1Kor 15,49)

,,Ti magatokra öltöttétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig."
(Kol 3,10)

Bővebben...

 

Tizenöt éves a Munkácsi Egyházmegye. Interjú Majnek Antal püspökkel

majnekTizenöt esztendő múlt el azóta, hogy II. János Pál pápa 2002. március 27-én a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság területén megalapította a Munkácsi Latin Szertartású Egyházmegyét. Ebből az alkalomból az ukrajnai Katolikus Médiaközpont interjút készített Majnek Antallal, az egyházmegye első megyéspüspökével, melyet mi is leközlünk az ünnepi évforduló alkalmából.

– Püspök atya, hogy néz ki ma a Munkácsi Egyházmegye, hány római katolikus hívő él a területén, hány pap, ill. szerzetes működik benne?
– Egyházmegyénkben 54 ezer hívő él. 47 regisztrált plébániánk és 54 fíliánk, valamint négy férfi és tíz női kolostorunk van. Ami a papokat illeti, egyházmegyénkben ebben a pillanatban 35 pap (a szerzetesekkel együtt) és két állandó diakónus szolgál. Közülük tizenöten kárpátaljaiak, hatan Ukrajna más megyéiből származnak, hárman Magyarországról, hatan Lengyelországból, hárman Szlovákiából és ketten Németországból.

Bővebben...

 

Tekintsünk kapcsolatainkra. Interjú Kelényi Tamás József premontrei szerzetessel

Kelenyi1– Milyen alkalomból érkezett Kárpátaljára?
– Molnár János atyának, a beregszászi esperesplébánosnak az a gondolata támadt, hogy jó lenne minél több szerzetesrendet és a lelkiségüket megismertetni Kárpátalján. Már adventben meghívott minket, de akkor nem volt rá alkalom, hogy jöjjünk. Most nagyböjtben a gödöllői elöljárónk megkérdezte tőlünk, hogy ki tudná elvállalni a beregszászi triduumot. Elvállaltam, hogy szívesen jövök, hiszen Kárpátalján egy-két régi és új barátom is él, akikkel szívesen találkoztam.

– Kapcsolódik-e bármiféle vonatkozásban a premontrei rend Kárpátaljához?
– Felvidéken és Nagyváradon voltak rendházaink, de arról nem tudok, hogy Kárpátalján lettek volna premontreiek.

Bővebben...

 

Karitászos lelki nap a segítők és segítettek számára

lelkinap2Lelki napot tartott a környék rászorulói és segítői számára az Egyházmegyei Szent Márton Karitász és a beregszászi Szent Anna Karitász február 25-én a Pásztor Ferenc Közösségi Házban.

A programra a vártnál többen, közel százharmincan érkeztek Beregszászból, illetve a környék településeiről. A résztvevők nagy részét külön mikrobusz szállította a helyszínre.

Bővebben...

 

Új tanév, új hittanterem Császlócon

Csaszloc-ujA Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek köszönhetően a császlóci hittanosok felújított hittanteremben kezdték meg a 2016/2017-es tanév második félévét. Tavaly benyújtott pályázatunkat pozitívan bírálták el, ennek köszönhetően egy fiatalokat megmozgató munka indult meg kicsiny egyházközségünkben.

A munkálatok még ősszel kezdődtek el, amikor is sor került a nyílászárók cseréjére és a régi padlózat eltávolítására, majd az aljzat feltöltésére és betonozására. A munkálatok alatt megszépültek a falak, laminált padlózat került a padlóra.

Bővebben...

 

Vidám farsangolás a beregszászi plébánián

FarsangBeregszaszSzent László király és kora volt a hittanos farsang témája, melyet február 19-én szerveztek meg a beregszászi római katolikus plébánián.

A Pásztor Ferenc Közösségi Házban már kora délutántól kezdtek gyülekezni az érdekesebbnél érdekesebb jelmezekbe öltözött gyerekek: a helyszínen megjelent Szent László király gyóntatója, kéményseprője, őrzőangyala, udvari bolondja, vadásza, ráadásnak még a kismacskája is. Természetesen maga a neves magyar király sem hiányozhatott az ünnepségről.

Bővebben...

 

Munkácson is állt a bál!

FarsangMunkacsFebruár 19-én rendezték meg a Munkácsi Szent Márton Egyházközség farsangi mulatságát. A rendezvényt Snep Román plébános nyitotta meg. Közös ima után következett a jelmezbemutató. A lelkes kis résztvevők izgatottan mutatták be maskaráikat. Ki halkan, ki hangosan, de örömtől csillogó szemmel lépett a zsűri elé. Míg a zsűri meghozta a nehéz döntést, addig a játéké volt a főszerep. Csoportokat alkotva, különböző ügyességi és csapatmunkát igénylő játékokban kellett helytállniuk a jelenlévőknek. Közben folyamatosan lehetett tombolát vásárolni, amit két körben sorsoltak ki.

Bővebben...

 

Jubiláló házaspárok megáldása Nagyszőlősön

Szolos35 évvel ezelőtt, 1982. október 28-án az éjszaka homályában, egy kis besötétített szobában, titokban, szülők és rokonok nélkül, csak a tanúk és a pap jelenlétében Isten előtt házasságot kötöttünk a férjemmel. Egy kicsit mindig bántott, hogy annak idején nem volt bátorságunk az oltár előtt kimondani az esküt a kis kápolnában. Bár a résztvevők mindent megtettek, hogy minél ünnepélyesebb legyen ez a pillanat, és biztosan tudom, hogy ha máig együtt vagyunk, akkor azok az imák, melyek azon az estén elhangzottak, nagyon erősek voltak.

Bővebben...

 

Történet a munkácsi Hit és Fény találkozóról

hitfenyNagyböjt ideje volt, szép, meleg tavaszi nap. Sokan eljöttek a Hit és Fény közösség találkozójára. Régen nem találkoztunk már; sok család betegeskedett a télen, és szerettük volna végre látni egymást, aminek most mindenki nagyon örült.

Ahogy szoktuk, énekkel kezdtük a találkozót. Mindenki vidáman énekelt, csak egy kilencéves autista kisfiú kezdett idegesen szaladgálni és kiáltozni a teremben. Befogta a fülét és ki akart menni a helyiségből, maga után húzva anyukáját is. Édesanyja próbálta megnyugtatni, de sehogy sem sikerült neki.

Bővebben...

 

Hazai hírek, felhívások

diocesisHazai hírek

Február 3-5. között Munkácson konferenciát, majd szolyvai tanulmányutat szervezett a Charta XXI Megbékélési Mozgalom.

Február 11-én, a betegek világnapján egyházmegyénk számos templomában kiszolgáltatták a betegek szentségét. Több templomunkban, melyekben nagyon hideg van februárban, húsvét után kerül sor majd erre.

Február 22-én temették el Budapesten Dióssi Kornél atyát, aki évekig szolgált Kárpátalján. A lelki üdvéért mondott szentmisét a domonkosok egykori templomában, a Thököly úti Rózsafüzér Királynője templomban mutatták be, főcelebránsa Majnek Antal püspök volt. Számos jelenleg Budapesten élő munkácsi hívő is részt vett a szentmisén.

Bővebben...

 

„Népünk szilárd reménysége, hazánk büszkesége” - Rajzpályázat Szent László Évében

rajz ceruzak 001-620x330A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye rajzpályázatot hirdet 6-16 éves kárpátaljai magyar gyerekek és fiatalok számára a Szent László Év Kárpátalján című rendezvénysorozaton belül. Az emlékév során szeretnénk felhívni a figyelmet a szentéletű magyar király erényeire, feleleveníteni példaértékű életének legszebb momentumait.

Bővebben...

 

A „Szent Márton Karitász” szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázat nyertesei a 2016/2017-es tanév II. félévében

01A „Szent Márton Karitász" Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére meghirdetett szociális és tanulmányi ösztöndíjpályázat nyertesei a 2016/2017-es tanév II. félévében:

Bővebben...

 

Az életről tanulunk

logo-csaladA Család és Élet Egyesület szeretettel meghív egy hétvégére, amin megtanulhatod, mit lehet tenni azért, hogy a kisbabák megszülethessenek.

A hétvégét május 12-14. között tartjuk Szinyákon, a Fiatalok az Élet Szolgálatában nevű csoporthoz tartozó budapesti fiatalokkal együtt.

Bővebben...

 

Fatimai Szűz Mária-szobor megkoronázása Sislócon

SislocKatolikus egyházunk idén ünnepli a fatimai Mária-jelenés 100. évfordulóját. A sislóci római katolikus templomot Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére szentelték fel. A szentélyben őrzünk is egy Fatimából származó Szűzanya-szobrot.

Bővebben...

 

Boldog Jácinta és Ferenc nyomában

Fatima gyerekek„Áldalak téged, Atyám – fakadt Jézus ajkáról a dicsőítés –, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek" (Jn 6,44). Az isteni terv szerint a portugáliai Fatimában 1917. május 13-án a Szűzanya „Napba öltözött Asszony"-ként jött le az égből, hogy anyai szívvel megszólítsa az Atya kiváltságos kicsinyeit. A 10 éves Lúcia de Jesus dos Santos, 9 éves unokaöccse, Francisco Marto és 7 éves unokahúga, Jacinta Marto egy kis nyájat őriztek a Fátima kisváros melletti Cova da Iria („Béke völgye") nevű helyen. A déli rózsafüzér-imádság után kövekből kis házat építettek (ma bazilika áll azon a helyen), amikor hirtelen sugárzó fényt láttak. Mivel villámnak vélték, elhatározták, hogy hazamennek, de mindjárt egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb. Lejjebb, egy kis tölgyfabokor felett – ahol 1918 óta a jelenés kápolnája áll – láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a napnál, és rózsafüzért tartott a kezében. Kezeiből fény áradt feléjük, amely, úgy érezték, beléjük hatol, és ők elmerülnek Istenben, mint amikor „valaki az arcát tükörben szemléli".

Bővebben...

 

Az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem a Húsvét. Elmélkedés a szent háromnap szertartásairól

LabmosasNAGYCSÜTÖRTÖK

Nagycsütörtök estével megkezdődik a nagyböjti időszak végét jelentő szent háromnap. Az esti liturgia az utolsó vacsora felidézésével kezdődik, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól.

Nagycsütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. A nagycsütörtök az Egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat.

Bővebben...

 

Az öröm útja. Elmélkedések az egyes állomásokhoz

Emmausz2nAz egyes állomások elején:
Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged,
mert feltámadásod által megváltottad a világot!

I. állomás: Jézus föltámad halottaiból
Kora hajnalban az asszonyok fogták a gondosan előkészített illatszereket és útra keltek. Pénteken már nem volt idejük arra, hogy a holttestet a kor szokása szerint megkenjék. Szívük tele volt szomorúsággal. Elveszítették a tanítót, a Mestert, aki annyi szeretettel fordult feléjük. Pedig amikor egy hete bevonult Jeruzsálembe, még minden olyan reményteljesnek tűnt.

Bővebben...

 

„Az életem kegyelem” - Egy testi fogyatékossággal élő pap vallomása

RosarioFogyatékkal élő emberek az egyház szabályozása szerint nem lehetnek papok. Az egyház azonban kivételt tehet; ez történt az olasz Rosario esetében is, aki hálás ezért XVI. Benedek emeritus pápának.

Rosario vidám, örömteli ember, aki mindenki számára tartogat egy-egy mosolyt, bátorító, reményt adó szót. Sokszor elmondja: „Az életem kegyelem." Még csak 25 éves, de már eddig is sok nehézség érte az életben amiatt, hogy testi fogyatékkal született: egyik alkarjában sem fejlődött ki az orsócsontja, kézfeje összenőtt a könyökével, ujjaival nem képes fogni, szorítani. A legtöbb ember nem hallott még erről a betegségről, és az orvosok előtt is meglehetősen ismeretlen.

Bővebben...

 

Kinek kell a Fiú?

portraits on cabin wallEgy vagyonos ember és a fia ritka festményeket gyűjtöttek. Gyűjteményükben Picassótól Raffaelóig sok híres művész alkotása megtalálható volt.
Kitört a háború, és a fiú katonának állt. Bátran harcolt, míg egy csatában életét vesztette, amikor egy társa életét próbálta megmenteni. Értesítették édesapját, aki mély gyászba esett egyetlen fia elvesztése miatt.

Körülbelül egy hónappal később, éppen karácsony előtt, zörgettek a kapun. Az ajtóban egy fiatalember állt, kezében nagy csomaggal. „Uram, ön nem ismer engem" – kezdte a fiatalember. „Én vagyok az a katona, akiért az ön fia az életét adta. Sok életet megmentett azon a napon. Éppen engem próbált fedezékbe vinni, amikor a halálos találat érte. Gyakran mesélt önről és a gyűjteményükről."

Bővebben...

 

Sík Sándor: Az Isten kezéről

JesusDe most már megfogom a kezedet.
Járni akartam – kisgyerek-magam,
És elindultam. Istenem, de szép volna elmenni egyedül
Amoda messze!

De nagy kövek vannak az útban, nagyobbak nálam, hegyesek, kemények.
Minden lépésnél elbotlottam és megütöttem magamat.

Bővebben...

 

Jól gyóntam? – Tíz tanács papoktól

Gyonas2A gyóntatószékből kilépve sokszor töprengek: „Jól gyóntam? Elég konkrét, elég őszinte voltam?" Elhatároztam, hogy megkérdezem a legtapasztaltabbakat: a gyóntatókat. Tíz pap tíz hasznos szempontot fogalmazott meg:

Bővebben...

 

Szent Kelemen pápa a megtérésről

megteres 4425 nTekintsünk feszült figyelemmel Krisztus vérére. Ismerjük föl, mily becses volt Atyjának, Istennek szemében az a vér, mely üdvünkért omlott, s az egész világnak utat nyitott a megtérésre.

Ezért – fölülmúlhatatlan és imádandó akarata szerint – esengve kérjük irgalmát és jóságát; forduljunk és térjünk őhozzá, elfordulva a hiú tettektől, viszályoktól, vetélkedésektől, melyek a halálba visznek.

Bővebben...

 
Keresés
Archívum
Statisztika
Eddigi látogatók száma: : 856111
Új Hajtás - római katolikus havilap
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 102 vendég böngészi