Ma 2016. október 26., szerda, Dömötör napja van. Holnap Szabina napja lesz.

2016. 7. szám XXI évfolyam

Mindenszentek és halottak napja

HatlapMindenszentek ünnepével azokra az üdvözült lelkekre irányítjuk a gondolatainkat, akik úgy éltek közöttünk, majd pedig mentek el, hogy talán észre sem vettük, de nagy dolgot vittek végbe. Áldozatot hoztak Istenért, embertársaikért, erényeket hősies szinten gyakoroltak, a hitben éltek és égtek el. A névtelen szentek tettét talán még környezetük sem tudja – ezért sem kap szárnyra tiszteletük –, de a Mindenható, aki országába fogadja őket, ismeri életüket.

Bővebben...

 

Imaoldal

ima„Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszahozom, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem."
Ezekiel 34,16

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ."
Jn 3,14-17

Bővebben...

 

Zarándoklat Máriapócsra

MariapocsCimlapSzeptember 30-án gyönyörű, napsütéses időben indultunk az Egyházmegyei Máriapócsi Zarándoklatra. Megérkezésünk után nem sokkal a templom körül keresztutat jártunk, amelyet Antal püspök atya vezetett Nádor Albert atya lelki üdvéért.

A nyitó szentmisét Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök celebrálta. Ezt követően nyolc órától egészen reggel hatig tartott a virrasztás. Pogány István atya a tékozló fiú példabeszédén keresztül mutatta be nekünk, mennyire szeret minket a Jó Isten.

Bővebben...

 

Medugorjei imanap a munkácsi székesegyházban

MedugorjeEgyházmegyénk székesegyházában tartották szeptember 17-én a 8. országos medugorjei találkozót, melynek témája ez volt: „Béke, béke, béke...". Egyházmegyénk plébániáiról és – országos találkozó lévén – megyénken túlról is érkeztek résztvevők, akikkel megtelt a templom. Több csoporttal papok is jöttek, akik egész nap gyóntattak a templomban és a templomudvaron is, ahol hosszú sorban várakoztak a résztvevők. Az egész program ideje alatt, egészen a szentmise kezdetéig csendes szentségimádás volt a kápolnában. A templomban ezalatt a rózsafüzért és az irgalmasság olvasóját imádkozták különböző nyelveken, tanúságtételekre került sor, mindezeket pedig énekekkel fűzték egybe.

Bővebben...

 

Kanadából Kárpátaljára

InterjuVaski András Kanadából érkezett hozzánk, hogy önkéntesként szolgáljon Beregszászban és Munkácson, segítse az itteni közösségeket, valamint megismerje vidékünk magyarságát és szokásait. Szülőföldjéről, kárpátaljai tevékenységéről, itt szerzett benyomásairól kérdeztem őt.

- Honnan érkeztél?
- Kanadában születtem. Hamiltonban nőttem fel, szüleim is már ott születtek. Nagyszüleim 1956-ban költöztek ki. Montréalban tanulok politológiát és közgazdaságtant, emellett magyar cserkész vagyok.

Bővebben...

 

Szent Pio atya búcsú Terebesfejérpatakon

Terebes2Harmadik alkalommal ünnepelte búcsúját a terebesfejérpataki Szent Pio templom plébániaközössége szeptember 25-én. Az ünnepi szentmisét Majnek Antal megyéspüspök mutatta be Mikulyák László rahói esperesplébánossal, a terebesi templom lelkipásztorával és Szulincsák Sándor huszti plébánossal együtt. Jelen volt még Mankovics Sándor kőrösmezei plébániai kormányzó is, aki a szentmise alatt végig gyóntatott.

Bővebben...

 

Ámosz testvért ünnepeltük Nevetlenben

amosz1Idén Nevetlenben augusztus 21-én ünnepeltük Szent István királyunkat, emellett pedig a falu plébánosát is köszöntöttük, aki 20-án töltötte be 50. életévét. Az ünnepi szentmise után meglepetésműsorral készült a közösség apraja-nagyja. A kiskórus Szirmai Katalin vezetésével új énekkel és egy kis színdarabbal, Antal Margit saját versével, Fehér Mária imájával, a nevetleni nyugdíjasklub Kosztya Margit vezetésével énekeivel, a felnőtt hittanosok pedig gitáros koncertjükkel köszöntötték az ünnepeltet.

Bővebben...

 

Mindannyiunknak megvan a keresztje - A beregszászi templom búcsúünnepe

BeregszaszBucsu1A beregszászi Szent Kereszt felmagasztalása plébániatemplom búcsúünnepét szeptember 18-án tartották, melyen az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. Mintegy 600 hívő gyűlt össze Visktől Ungvárig a beregszászi templomban. A Kárpátalja különböző településeiről buszokkal érkező zarándokok búcsús menetben vonultak be a templomba. A rendezvényen jelen volt Marossy József vásárosnaményi plébános és Fülöp Gábor Zsuzsa konzul a Beregszászi Konzulátus képviseletében.

Bővebben...

 

Fergeteges nyár a csapi egyházközségben

Csap1A csapi egyházközségben fergetegesre sikerült a nyári szünidő, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

Kezdődött június 14-én, mikoris a csapi ifjúság azon tagjai, akik aktívan kiveszik részüket a helyi közösség életéből, jutalomkiránduláson vettek részt. Eredetileg Sátoraljaújhelyre készültünk, de a lassú határátkelés miatt csak Nyíregyházáig jutottunk. Persze egy kicsit csalódottak voltunk, de miután Péter atya megígérte, hogy elvisz minket Sátoraljaújhelyre is, visszajött a jókedvünk. Nyíregyházán elmentünk a székesegyházba, ahol egy kis lelki program volt, majd ebéd után bowlingoztunk és moziban is voltunk.

Bővebben...

 

Egy nyár a sislóci egyházközségben

Sisloc3ministransA programokért szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni Petenko Miron atyának, mivel az ő közbenjárása és jelenléte nélkül ezek nem jöhettek volna létre. A gyerekek és felnőttek számára szervezett összejövetelek azt bizonyítják, hogy élet van a plébánián, ami a közösség fejlődése szempontjából óriási jelentőséggel bír. A gyerekek arcán látni lehet, hogy mennyire élvezik a nekik szervezett programokat.

Bővebben...

 

A beregszásziak nyara

Beregszasztaborok1NAPKÖZIS HITTANTÁBOR

A napközis hittantáborra, ami az évek során már hagyománnyá vált, június 13-17. között került sor plébániánkon. Több mint 60 gyermek töltötte el tartalmasan ezt a hetet.

A hittantábor nagy meglepetése volt, hogy rögtön az első napot utazással töltötték, hisz eljuthattak a guti szabadtéri püspöki szentmisére, ahol külön áldásban részesülhettek.

Bővebben...

 

Hírek, felhívások

diocesisHírek

Szeptember 18-án Beregszászban tartották a plébániatemplom Szent Kereszt búcsúját. Az ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta.

Szeptember 25-én Majnek Antal püspök vezetésével tartották meg Terebesfejérpatakon a Szent Pio templom búcsúját.

Szeptember 30-október 1. között volt egyházmegyénk virrasztással egybekötött zarándoklata Máriapócson. Péntek este Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, szombaton pedig Majnek Antal püspök tartott szentmisét a több száz zarándoknak.

Bővebben...

 

Munkácsi hittanosok Kerekhegyen

munkacsA nyár közepén, július 18-22. között tartották a munkácsi egyházközség hittantáborát. Az éven a Técsői járás meseszép vidékén, Kerekhegy faluban töltöttünk el egy szép nyári hetet. A tábor folyamán sok érdekes foglalkozásban volt részünk. A kézműves foglalkozáson különböző színű kövekből mutatós karkötő-rózsafüzéreket készítettünk, amelyeket később a szentmise folyamán Román atya megáldott.

Bővebben...

 

Kovács Márta

martaSzomorú szívvel, de az örök élet reményében tudatjuk, hogy a Munkácsi Szent István Líceum ukrán nyelv és irodalom szakos tanára, a lánykollégium egyik vezetője, Kovács Márta rövid, súlyos betegség után október 7-én 27 évesen elhunyt.

Isten adjon neki örök boldogságot mennyei országában!

 

Albert atyát szólította nővérünk, a testi halál

Albertatya1Nádor László P. Albert ferences életének 88. évében szeptember 30-án hosszú betegség után elhunyt, ferences szóhasználattal „szólította nővérünk, a testi halál".

Albert atya 1928. december 9-én született Nagykanizsán, német származású családban. A háború alatt még középiskolásként katonai szolgálatra vitték. Háromévi hadifogság után, 1948-ban fejezte be középiskolai tanulmányait, majd belépett a ferencesek mariánus rendtartományába.

Bővebben...

 

Megemlékezés Márton Áron püspökről

martonaron120 évvel ezelőtt született és 1980. szeptember 29-én hunyt el Márton Áron gyulafehérvári püspök, aki egész életét a magyarság szolgálatába állította, s szilárd hite, kitartása és odaadottsága napjainkban is világító fáklya nekünk, nemzettársainak.

Bővebben...

 

Az igazi misszió az emberek Krisztushoz vonzása

papaAz október 5-ei általános kihallgatáson a Szentatya a pár nappal korábbi grúziai és azerbajdzsáni útjára tekintett vissza. Beszédéből idézünk.

„Múlt hétvégén apostoli úton voltam Grúziában és Azerbajdzsánban. Ez az út az Örményországban tett júniusi látogatásom folytatása és kiegészítése volt. Ily módon – Istennek hála – meg tudtam valósítani azt a tervemet, hogy meglátogatom ezt a három kaukázusi országot, hogy megerősítsem a bennük élő katolikus egyházat és bátorítsam az ott élő népek útját a béke és a testvériség felé.

Bővebben...

 

Szociális és tanulmányi ösztöndíj-pályázat nyertesei a 2016/2017-es tanév I. félévében

caritasA „Szent Márton Karitász" Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére meghirdetett szociális és tanulmányi ösztöndíj-pályázat nyertesei a 2016/2017-es tanév I. félévében:

Bővebben...

 

Kapisztrán Szent János

kapisztranA német származású olasz ferencesről való megemlékezés, akit épp a magyar nemzet fogadott szentjei közé, idén különös aktualitást kap. 1456. július 22-én Nándorfehérvár alatt Hunyadi János, a törökverő kormányzó és Kapisztrán János, a szent ferences barát közös összefogásával a pogány törökkel szemben aratott diadal valóban a hit győzelme volt. A kard és a kereszt együttes ereje megvédte Európát az iszlám fenyegetettségtől. Ma, 560 évvel később, az újabb komoly veszély küszöbén, van min elgondolkodnunk. Nekünk vajon mit hirdet, mire emlékeztet a déli harangszó? Mi milyen hittel vérteződünk fel és mit hallunk ki az elmúlt korok mély üzenetéből?

Bővebben...

 

Aleppó poklában keresztény és muszlim gyerekek imádkoztak a békéért

aleppoTöbb száz keresztény és muszlim gyermek gyűlt össze október 6-án Aleppóban és egész Szíriában, hogy azért imádkozzanak: legyen vége a háborúnak, az erőszaknak, köszöntsön béke az országukra. A ferences atyák kezdeményezéséről Butrosz Marayati örmény katolikus érsek adott hírt.

Bővebben...

 
Keresés
Archívum
Statisztika
Eddigi látogatók száma: : 516195
Új Hajtás - római katolikus havilap
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 28 vendég böngészi